Podnikanie z domu má svoje výhody, nevýhody, ale najmä pravidlá

Podnikanie Podnikanie z domu Tipy pre podnikateľov

Zvažujete podnikanie z domu? Neviete ako začať podnikať? Určite vám napadlo niekoľko výhod, ktoré so sebou toto rozhodnutie prináša. Medzi hlavné výhody patrí časová flexibilita, pohodlie aj finančná úspora. Tiež vám odpadávajú aj niektoré administratívne činnosti, s ktorými sa podnikateľ často stretáva. Nevýhodou môže byť istá miera osamelosti a tiež skutočnosť, že z domu môžete prevádzkovať iba niektoré podnikateľské činnosti. Čo všetko by ste ako podnikateľ mali zvážiť? 

Kto môže podnikať z domu? 

Podnikať z domu môžu fyzické osoby so živnostenským oprávnením a tiež právnické osoby, teda firmy. Začnite vybavením základných náležitostí a navštívte živnostenský úrad vo svojom meste. Založenie firmy zvážite zrejme až vo chvíli, keď už budete mať vybudovanú stálejšiu klientelu. 

Je váš obor vhodný na prácu z domu? 

Aké zázemie potrebujete pre vašu činnosť? Aké priestory? Toto si vyjasnite predtým, ako sa do vybavovania pustíte. Menší kozmetický salón alebo masáže budú menej náročné na priestory ako sklenárske štúdio alebo autodielňa. Pravdou je, že väčšina živnostníkov umiestňuje svoju kanceláriu alebo prevádzku na adresu svojho trvalého bydliska. A nie je to nič neobvyklé ani pre firmy. 

Miesto podnikania versus prevádzka

Prevádzka je priestor, v ktorom vašu živnosť vykonávate a miestom podnikania sa rozumie adresa, odkiaľ ako podnikateľ svoju činnosť riadite. Najčastejšie býva práve adresa trvalého bydliska. Ak sa ale adresa podnikania a trvalého bydliska líšia, musíte preukázať právne dôvody používania priestoru. Dôležité je vedieť, že miesto podnikania musíte mať vždy a prevádzku naopak nemusíte.

Pri akých činnostiach budete potrebovať prevádzku? 

Chystáte sa podnikať a chcete si otvoriť autodielňu, sklenárstvo, bistro alebo kadernícky salón? Plánujete ich umiestniť v byte alebo rodinnom dome? Pokiaľ máte vo vašom dome izbu navyše, garáž, alebo prístavbu, ktorá vám ako prevádzka poslúži, musíte spĺňať určite pravidlá, aby sa nestalo, že dostanete pokutu, alebo vám živnosť zrušia. Táto prevádzka musí byť v súlade so všetkými právnymi predpismi. 

  • Podnikanie, ktoré budete vykonávať, musí byť schválené na daný účel užívania, alebo je potrebné ho dodatočne pridať v rámci konania o zmene užívania stavby. 
  • Dôležitou súčasťou podnikania vo vašom dome je aj povolenie od hygieny, ktoré dostanete od regionálneho úradu zdravotníctva. 
  • Ak chcete podnikanie zriadiť v prenajatom byte alebo dome, musíte si zaobstarať povolenie od vlastníka priestoru
  • Nezabudnite miesto svojho podnikania alebo prevádzku vo vašom dome nahlásiť živnostenskému úradu

Nezabudnite si vypočítať výdavky

Myslite na to, že priestor, kde svoju činnosť vykonávate, musíte zaplatiť aj z hľadiska energií. V tomto prípade je prevádzka v mieste vášho bydliska určite veľkým plusom. Nezabúdajte na túto položku v koncepte celkového rozpočtu a neskoršieho finančného zhodnotenia

Z hľadiska úspor je alternatíva podnikania z domu určite veľmi zaujímavá, ale najprv sa uistite, či by vám tento model vyhovoval. Povinnosti pre podnikanie z domu sú časovo celkom náročné k vybaveniu a síce majú radu pozitív, je tu aj niekoľko aspektov, ktoré sa budú líšiť v jednotlivých prípadoch. Ak stále váhate, opýtajte sa na názor podnikateľov, ktorý sa touto cestou už vybrali a podnikajú z domu. Ak žiadnych nepoznáte, môžete ich osloviť napríklad prostredníctvom sociálnej siete facebook, kde nájdete viacero skupín podnikateľov a majiteľov podnikov. 

Pri práci doma chráňte svoje mentálne a fyzické zdravie

Ak už viete ako začať podnikať, dajte si pozor na to, že aj pri podnikaní z domu nesmiete zabúdať na svoje mentálne a fyzické zdravie. Vyčleňte si časti vášho domova, ktoré budú určené striktne na odpočinok, kde vaše podnikanie nebude mať prístup. 

Všetci vieme, aké je to stratiť sa v kope roboty, ale aj napriek tomu, že vás vaše podnikanie baví nepracujte od rána do večera. Určite si čas, ktorý strávite inou činnosťou, ktorú radi robíte a odpočiniete si od práce.