Podnikání z domu má své výhody, nevýhody, a taky pravidla. Provedeme vás vším, co potřebujete vědět

Zvažujete podnikání z domova? Určitě vás napadlo několik výhod, které s sebou takové rozhodnutí nese. Mezi hlavní plusy patří časová flexibilita, komfort i značná finanční úspora. Současně vám odpadají i některé administrativní úkony. Nevýhodou může být jistá míra osamělosti a také skutečnost, že z domova můžete provozovat jen vybrané podnikatelské činnosti. Podívejme se tedy na vše, co byste jako podnikatelé měli zvážit.

Kdo může podnikat z domova?

Z domu mohou podnikat jak fyzické osoby s živnostenským oprávněním, tak i právnické osoby, tedy firmy. Začněte tedy vyřízením IČ (tedy živnostenského listu) a to snadno během jedné návštěvy jakéhokoliv živnostenského úřadu. Založení firmy nejspíš zvážíte až ve chvíli stálejší klientely.

Je váš obor vhodný na práci z domu?


Jaké zázemí potřebujete pro vaši činnost? Jaké vybavení a prostory? Toto si utřiďte, než se pustíte do vyřizování. Menší kosmetický salón nebo masáže budou méně náročné na prostory jak truhlářské studio nebo autodílna. Pravdou je, že většina živnostníků umísťuje svou kancelář nebo provozovnu na adresu svého trvalého bydliště. A není to nic neobvyklého ani pro firmy. Má to ale svá specifika jako například rozdíl mezi místem podnikání a provozovnou.

Místo podnikání versus provozovna

Pojem provozovna i místo podnikání (nebo také sídlo) definuje živnostenský zákoník. Provozovna je prostor, ve kterém provozujete svou živnost. A místem podnikání se rozumí adresa, odkud jako podnikatel svou činnost řídíte. Nejčastěji to bývá právě adresa trvalého bydliště. Pokud se ale adresa podnikání liší od trvalého bydliště, musíte prokázat právní důvod užívání prostor (k tomu stačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí). Důležité je vědět, že místo podnikání musíte mít vždy, provozovnu nikoliv.

Pro jaké činnosti budete potřebovat provozovnu?


Chystáte podnikání typu autodílna, truhlářské studio, bistro nebo třeba kadeřnický salon? A chcete je umístit v bytě, garáži nebo rodinném domě? Pak se takové místo stává provozovnou a vy musíte splnit následující:

  • Provozovnu máte povinnost viditelně označit jako své sídlo
  • Provozovna musí splňovat všechny požadavky pro výkon vaší podnikatelské činnosti v souladu s právními předpisy. To znamená, že z domova můžete provozovat zejména ty činnosti, které pro svůj provoz nevyžadují žádnou stavební či technickou úpravu, nepřekračují limity hluku a celkově jsou přizpůsobené pro danou oblast vašeho podnikání.
  • Pokud chcete provozovnu, ale i sídlo podnikání, zřídit v pronajatém bytě či domu, musíte si obstarat povolení vlastníka prostor.

Způsobilost prostor pro provozování živnosti

Živnostenský zákon říká, že podnikatel je mimo jiné povinen zajistit, aby provozovna byla způsobilá pro provozování živnosti a to podle právních předpisů, například stavebního zákona. Nebude tedy problém z nevyužívané garáže vytvořit truhlářskou dílnu, ale je nutné se kvůli tomu obrátit na příslušný stavební úřad. Tam se dozvíte detailní informace k požadavkům, které si pak musíte zajistit.

Pokud už provozovna schválení má z minulosti, ohlídejte si, že se jedná o stejnou oblast podnikání, jakou chystáte vy. Pokud byla provozovna schválena za jiným účelem, pak je vaší povinností zajistit si změnu účelu užívání.

Podnikání, které neruší

Vaše podnikání musí splňovat hygienické limity včetně hladiny hluku, kterou upravuje zákon č. 205/2020 Sb. o ochraně veřejného zdraví. V případě, že vaše činnost bude považována za rušivou, může dojít k tomu, že vaši provozovnu nezkolaudují.

Jak nahlásíte sídlo?

Zmínili jsme, že sídlem fyzické osoby bývá nejčastěji adresa trvalého bydliště. Pokud jste živnostenskému úřadu nahlásili adresu jinou, musíte pak doložit oprávnění k užívání adresy. Je možné využít i službu virtuálních adres a to v případě, že jako podnikatel nemáte nemovitost nebo jste v pronajatém prostoru a majitel vám neudělil souhlas k podnikání.

Jak zkolaudujete provozovnu?


Nezapomeňte na živnostenském úřadu vaši provozovnu nahlásit (a stejně tak máte povinnost ji odhlásit, pokud činnost ukončíte). Učiníte tak na kterémkoliv živnostenském úřadu, ať už osobně nebo písemně. Máte i povinnost provozovnu označit zvenku, a to viditelně vaším jménem, příjmením a IČ, pokud jste živnostník nebo jménem firmy, pokud jste ji založili. Úřadu oznámíte i datum začátku provozu a předmět podnikání.  

Nezapomeňte si spočítat výdaje za sídlo i provozovnu

Myslete na to, že prostor, kde svou činnost vykonáváte, musíte zaplatit z hlediska energií. V tomto ohledu je provozovna v místě vašeho bydliště, které sami užíváte, jistě velkým plusem. Zároveň na tuto položku nezapomínejte v konceptu celkového rozpočtu a pozdějšího finančního rozboru

Z hlediska úspor je alternativa podnikání z domu jistě velmi zajímavá, vy se ale předem ujistěte, zda by vám tento model vyhovoval. Povinnosti pro podnikání z domu jsou časově celkem nenáročné k vyřízení a mají řadu pozitiv, ale je zde i několik aspektů, které se budou lišit člověk od člověka. A pokud stále váháte, zeptejte se třeba na osobní pohled podnikatelů, kteří se už touto cestou vydali. Najdete je například na Webtrhu v diskusích, kde můžete sami a bezplatně založit diskusní vlákno na jakékoliv téma, nebo zkuste pohledat ve facebookových skupinách, jako jsou například Aktivní podnikatelé.