Jak napsat podnikatelský plán v 6 krocích? Přestaňte mít strach a vykročte za úspěchem

jak být úspěšný podnikatel jak napsat podnikatelský plán

Chcete skočit do světa podnikání po hlavě? Můžete, ale statistika mluví jasnou řečí. Firmy, ve kterých si na začátku podnikání sestaví byznys plán, rostou o 30 % rychleji. Správné plánování vám navíc výrazně zvedne šanci na úspěch. A také vám pomůže v získání větší stability. Přečtěte si návod, jak v 6 krocích jednoduše sestavit podnikatelský plán.

Co je to byznys plán, a proč ho mít?

Jedná se v podstatě o stručný návod, jak správně řídit vaši firmu, abyste ve stanovené době dosáhli vašich cílů. Pomocí tohoto základního dokumentu si také uděláte hned na začátku podnikání mnohem lepší představu o všech hrozbách i obchodních možnostech. 

A co víc. Správně zpracovaný podnikatelský plán vám otevře cestu k penězům od investorů, věřitelů i k dotacím. 

Menší firma si v začátku vystačí s jednoduchým podnikatelským plánem o rozsahu 1 až 2 stránek. Bude obsahovat především základní informace o firmě, obchodním modelu, zákaznících, hlavních milnících a financování. 

Čím je firma větší, tím obvykle narůstá i počet stránek v podnikatelském plánu. 

A teď už se společně zaměříme na 6 základních částí, které má obsahovat každý byznys plán.

1) Shrnutí 

Shrnutí se sice nachází hned na začátku podnikatelského plánu, ale obvykle ho všichni píšou až na konci. Proč? Protože v tu dobu už máte všechny části důkladně popsané, takže se vám lépe formulují hlavní body do stručného souhrnu.

Pokud chcete žádat o peníze, uvědomte si, že přesně tahle část podnikatelského plánu rozhodne o vašem (ne)úspěchu. Investoři, věřitelé i dotační úředníci si často vyhodnotí pouze shrnutí a další stránky už nečtou. 

Proto musíte už od začátku ohromit. Buďte přesvědčiví, důvěryhodní a transparentní. Potom se budou všichni investoři, věřitelé i dotační úředníci s chutí věnovat každé větě ve vašem podnikatelském plánu.

2) Informace o produktech a službách

V této kapitole (si) odpovíte na základní otázky kolem vašeho podnikání:

 • Jaký konkrétní problém vašich zákazníků řešíte?
  • Co přesně obnáší vaše řešení? (Typicky získáte název, účel, podrobný popis vašich produktů/služeb a místo provozovny.)
  • Jaký nákupní cyklus má váš produkt/služba? (Muži chodí do kadeřnictví zhruba 1krát za měsíc. Pneuservis zákazníci standardně navštíví 2krát ročně, když chtějí přezout na zimní a letní pneumatiky.)
 • Jaká je vaše konkurenční výhoda? 

Vždycky k sobě buďte maximálně upřímní. Opravdu jste o tolik lepší než konkurence? Nenosíte jenom růžové brýle? K větší nestrannosti vám zaručeně pomůže rychlý průzkum, kterým si ověříte, že se vaše představy doopravdy shodují s realitou.

3) Analýza trhu

Mít skvělý produkt/službu nestačí. Musíte mít také zákazníky, kteří vám za produkty/služby zaplatí přiměřenou částku, aby váš podnik mohl dlouhodobě prosperovat.

Analýza trhu vám pomůže získat informace o vaší cílové skupině. Díky tomu poznáte skutečný potenciál vašeho podnikatelského záměru a zároveň získáte mnohem lepší představu, jak oslovit nové zákazníky.

V téhle části podnikatelského plánu se snažte nalézt odpovědi na otázky:

 • Kdo jsou vaši zákázníci? 
 • Kolik zákazníků dokážete oslovit? 
 • Jak se může změnit trh v budoucnu? 
 • Jakým způsobem docílíte zvýšení vašeho podílu na trhu? 

Opět platí jednoduché pravidlo. Čím budete při odpovídání konkrétnější, tím se vám bude snáze podnikat.

4) Marketing a prodej

Jak už název napovídá, v této části podnikatelského plánu stručně, jasně a přehledně vysvětlíte:

 • ak oslovíte zákazníky, 
 • jakým způsobem budete prodávat vaše produkty/služby,
 • jaká partnerství vám pomohou získat více zákazníků.

Chystáte se otevřít EKO farmu s domácími produkty? Tak to asi lidem v okolí hodíte do schránek letáček s datem otevření. Další zákazníky oslovíte plakáty na obecních nástěnkách v sousedních městech a vesnicích. A protože dneska nesmíte chybět na internetu, určitě si založíte webové stránky a možná začnete i s reklamou na sociálních sítích.

Prodávat budete hlavně ve vlastním obchůdku a e-shopu, ale zároveň 1krát měsíčně vyrazíte s přebytky na farmářské trhy. A proč se nedomluvit i s místním penzionem? Každý návštěvník si zaručeně pochutná na poctivém sýru od místních farmářů.

5) Organizace společnosti a personální obsazení

Pro jakou právní formu podnikání jste se rozhodli? Kolik má podnik vlastníků? Jaká je struktura podílů? Každá z odpovědí může rozhodnout o „(ne)přiklepnutí“ peněz na váš podnikatelský záměr od investorů, věřitelů a dotačních úředníků. 

Do této části podnikatelského plánu nepochybně patří také informace o:

 • stylu řízení společnosti (Při autoritativním stylu má veškeré pravomoce v rukou vedoucí. V demokratickém částečně přenáší odpovědnost a pravomoce i na některé podřízené. Stylů řízení existuje pochopitelně ještě mnohem více.)
 • firemní kultuře (Promítá se do atmosféry ve firmě, mezilidských vztahů na pracovišti, vystupování zaměstnanců vůči okolí, hodnot, priorit a dalších oblastí ve firmě.), 
 • personálních výzvách (Typicky v sezónních restauracích je problém sehnat schopnou pracovní sílu pouze na konkrétní část roku.). 

Kromě toho se vyplatí ve zkratce představit i klíčové zaměstnance. Sepište na pár řádků jejich kompetence, odpovědnost a dosavadní zkušenosti.

6) Finanční plán

Pokud se chcete zařadit mezi úspěšné podnikatele, musíte mít realistický pohled na finance. A právě finanční plán vám pomůže zkrotit přehnaný optimismus, odhalit možná rizika i nevyužitý potenciál ve vašem podnikání.

Standardní finanční plán se skládá z 5 základních částí:

 • Prognóza prodejů a příjmů. Odpovídá na 2 základní otázky. Kolik v příštích 12 měsících asi prodáte produktů/služeb? Kolik z toho budete mít peněz?
 • Výkaz zisků a ztrát. Této oblasti se někdy také říká výsledovka. Čtenáři se z ní dozví, jak se vám v uplynulém roce hospodářsky dařilo.
 • Přehled finančních toků (cash flow). Zisk ještě neznamená, že máte peníze na účtě. A přesně kvůli tomu se dělá přehled finančních toků, ve kterém uvedete, kolik finančních prostředků na plnění závazků aktuálně vlastníte.
 • Rozvaha. Slouží k posouzení finančního postavení firmy. Jedná se o přehled majetku (aktivech), zdrojích jeho krytí (pasivech) v penězích ke konkrétnímu datu.
 • Použití finančních prostředků. Jak chcete využít peníze od investorů? V jakém časovém horizontu? Co to firmě přinese? 

Pokaždé se snažte o maximální přesnost, komplexnost a přehlednost. 

A jedna zásadní rada na závěr. Podnikatelský plán není statický dokument. Pokud chcete být úspěšní, musíte ho pravidelně aktualizovat. Jak často? Záleží na vašich potřebách, ale ideálně aspoň jednou ročně.